การกำจัดเชื้อไวรัส - activ polar
ตุลาคม 10, 2018

ฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส

► เชื้อไวรัส (Virus) คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า โดยเชื้อไวรัสมีขนาดเล็กกว่าเชื้อแบคทีเรียหลายเท่าตัว หากต้องการมองเห็นตัวไวรัสจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) ที่มีกำลังขยายกว่าแสนเท่าจึงจะมองเห็นตัวไวรัสได้ ฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส ( Antiviral) โดย ศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)