คำถาม - activ polar

คำถาม

1Activ Polar เหมาะกับใคร
เหมาะกับทุกคนภายในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กวัยเรียนและผู้ที่เป็นภูมิแพ้ หอบหืด หรือป่วยบ่อยๆ
2Activ Polar ใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด
3Activ Polar มีส่วนประกอบของสารเคมีหรือไม่
Activ Polar เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนประกอบของเคมี
4Activ Polar เป็นสารสกัดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
Activ Polar มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติ ทั้งยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
5ใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง Activ Polar
ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยูคาลิปตัสออยล์ และทีทรีออยล์