ข้อมูลความปลอดภัย – activepolar
การกำจัดไรฝุ่นNO
พฤษภาคม 21, 2018

ปลอดภัยกับ

♥เด็กเล็ก
♥ผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยง
♥ปลอดภัยกับธรรมชาติ
♥ปราศจากสาร CFCs ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม