แอคทีฟ โพลาร์ ออกฤทธิ์อย่างไร – activepolar
แอคทีฟ โพลาร์ เหมาะสำหรับ
พฤษภาคม 28, 2018
แอคทีฟ โพลาร์ คืออะไร
มิถุนายน 6, 2018

อนุภาคของ Activ Polar จากธรรมชาติ  ออกฤทธิ์ตรงเข้าจับและทำลายเซลล์ของเชื้อโรค  จนทำให้เซลล์ของเชื้อโรค “รั่ว” (Leakage) และสูญเสียส่วนประกอบและเอนไซม์ภายในเซลล์ (Loss of Vital intracellular components & Enzymes) จนสุดท้ายทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนอากาศให้สะอาด หอม เย็น สดชื่น ปลอดภัยแม้สูดดม เหมาะสำหรับเด็กเล็กและทุกคนในครอบครัว


แอคทีฟ โพลาร์ ออกฤทธิ์อย่างไร

Activ Polar ออกฤทธิ์ตรงเข้าจับกับผนังเซลล์ของเชื้อโรค โดยเพิ่มการซึมผ่านของอิออนที่ผนังเซลล์ (Increases lon Permeability) จนทำให้ผนังเซลล์ของเชื้อโรคเกิดการรั่ว (Leakage) และสูญเสียส่วนประกอบและเอนไซม์ภายในเซลล์ (Loss of Vital intracellular components & Enzymes) จนทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด

► Activ Polar ช่วยอะไรได้บ้าง
• กำจัดไรฝุ่น สาเหตุของโรคภูมิแพ้
• กำจัดเชื้อไวรัส ไข้หวัดใหญ่ H1N1
• กำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
• กำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
• กำจัดเชื้อราก่อโรค
• กำจัดเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์
• ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

► ศึกษาข้อมูลการวิจัย Activ Polar จากสถาบันทางการแพทย์ชั่นนำ
ได้ที่ ผลทดสอบแอคทีฟ โพล่าร์