ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดยศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – activepolar
ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดย ศูนย์วิจัย NOVA Research Center
กันยายน 14, 2018
10 อาหารช่วยต้านโรคภัย รักษาภูมิแพ้
กันยายน 20, 2018

► เชื้อแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่กลับก่อโรคร้ายแรง ที่สำคัญแพร่กระจายได้ง่ายดายในอากาศ เพียงแค่ไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย


ฤทธิ์การกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ( Antibacterials )
โดย ศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเยอะๆอย่างโรงเรียน ออฟฟิต โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล ฯ จะพบแบคทีเรียจากระบบทางเดินหายใจมากขึ้นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, Mycobacterium tuberculosis ซึ่งสามารถติดกันได้ง่ายเพียงไอ จาม การพูด การหัวเราะ เป็นต้น เชื้อเหล่านี้มีลักษณะเป็นอนุภาคขนาดเล็กขนาด 2-5 ไมโครมิเตอร์ ที่เรียกว่า Droplet nuclei มีข้อมูลพบว่าการจามเพียงครั้งเดียวสามารถแพร่กระจายเชื้อสูงถึง 106 Droplet nuclei  ซึ่ง Droplet nuclei ที่ออกมาจะถูกห่อหุ้มด้วยน้ำลายหรือเมือกของผู้ป่วยและเนื่องจาก Droplet nuclei มีขนาดเล็กมากเมือกที่หุ้มจึงแห้งไว ยิ่งทำให้เบาและล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานขึ้น จนก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด เป็นต้น

 

 

 

► ข้อมูลจากศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียของ Activ Polar กับเชื้อก่อโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์ 3 ชนิด ได้แก่   Pseudomonas aeruginosa ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปอดบวม ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบและแผลเรื้อรัง , Escherichia coli ที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ท้องเสีย ท้องร่วง และ Proteus mirabilis ที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนังติดเชื้อ ฝี หนอง

► จากผลการทดสอบดังกล่าว พบว่า Activ Polar มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ทั้งสามชนิด มีประสิทธิภาพสูงและทำให้เชื้อแบคทีเรียดังกล่าว ตายทันทีภายใน 1 นาที