ฤทธิ์กำจัดไรฝุ่น – activepolar
แอคทีฟ โพลาร์ คืออะไร
มิถุนายน 6, 2018
ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดย ศูนย์วิจัย NOVA Research Center
กันยายน 14, 2018

-► ไรฝุ่น (Dust mite) เป็นสัตว์ชนิดเดียวกับแมลงมีขนาดเล็กมากเพียง 0.3 มิลลิเมตร ด้วยความที่เป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในอุณหภูมิห้อง คือประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ชอบอยู่มืดๆ ไม่ชอบแสงสว่าง จึงมักพบไรฝุ่นอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆภายในห้องนอน


ฤทธิ์กำจัดไรฝุ่น ( Antidustmite )
โดยศูนย์วิจัยไรฝุ่นศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ไรฝุ่นถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ จนในปัจจุบันพบว่าคนไทยกว่า 7 ล้านคนที่ประสบปัญหาภูมิแพ้ โดยอาการของภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่พบบ่อยคือ น้ำมูกไหล คันตา ไอ จาม โพรงจมูกอักเสบ หรืออาจจะกระตุ้นให้หลอดลมตีบตันและเกิดหอบหืดกำเริบได้

 

 

► การทดสอบจากศูนย์วิจัยไรฝุ่นศิริราช (The Siriraj Dust Mite Center for Services and Research) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทดสอบประสิทธิภาพของการกำจัดไรฝุ่น (Dermatophagoides pteronyssinus) เทียบกับน้ำยามาตรฐาน 1% Benzyl benzoate solution และ 70% Ethyl Alcohol เมือทดสอบใน Siriraj chamber (Mahakittikun, et al., 2006) โดยใส่ไรฝุ่นลงในอุปกรณ์ทดสอบที่มี Activ Polar และสารทดสอบอื่นๆ แล้วตรวจนับจำนวนไรฝุ่นที่ตายที่เวลา 24 ชั่วโมงและ 48 ชั่วโมง

 

 


 

ผลการทดสอบพบว่า Activ Polar มีประสิทธิภาพในการกำจัดไรฝุ่นได้ 100%
ตลอด 2 ช่วงเวลา คือ 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง เช่นเดียวกับ สารมาตรฐานคือ 1% Benzyl benzoate solutionในขณะที่ 70% Ethyl alcohol หรือแอลกอฮอล์ล้างแผล ไม่สามารถฆ่าไรฝุ่นได้เลย

 

► จากการทดลอบสรุปว่า Activ Polar มีประสิทธิภาพในการกำจัดไรฝุ่น โดยจัดเป็น Active Acaricidal Agent (ทำให้ไรฝุ่นตายมากกว่าหรือเท่ากับ 90% ภายใน 24 ชั่วโมง ) เทียบเคียงกับเกณฑ์อ้างอิงของการทดสอบประสิทธิภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข