ที ทรี ออยล์ กำจัดเชื้อไวรัสด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ – activepolar
แพ้อากาศ ต่างจากโรคไข้หวัดอย่างไร
กันยายน 21, 2018
การค้นพบใหม่ระดับโลก … ยูคาลิปตัสและทีทรีออยล์ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
กันยายน 23, 2018

หลายครั้งที่เราหายใจเอาเชื้อไวรัสในอากาศเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเชื้อไวรัสนี้เองที่เป็นต้นเหตุของไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด และโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆมากมาย

ที ทรี ออยล์ กำจัดเชื้อไวรัสด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

    ล่าสุดมีการวิจัยค้นพบประสิทธิภาพของที ทรี ออยล์กับการกำจัดไวรัสในสถานที่ที่มีคนอยู่อย่างแออัด หรือมีอากาศถ่ายเทไม่ดี หากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้ที่มีอาการป่วย ก็ย่อมมีโอกาสหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสในอากาศเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

► เชื้อไวรัส เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ก่อโรคแก่มนุษย์ เช่นเดียวกับเชื้อแบคทีเรีย แต่แตกต่างกันตรงที่เชื้อไวรัสแทบจะไม่มียารักษา การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการรักษาแบบประคับประคอง เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันพร้อมในการจัดการเชื้อไวรัสดังกล่าวเอง ล่าสุดมีงานวิจัยพบประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสของน้ำมันทีทรีธรรมชาติ พบว่า น้ำมันทีทรี พืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย ที่มีสารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม terpenes เช่น 4-Terpineol, Terpinene ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส (Viral replication) โดยพบว่าสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ถึง 96% นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมันทีทรี มีความสามารถในการจับกับเซลล์ของเชื้อ (Affinity of cell binding)ได้ดีกว่าน้ำมันอื่นๆถึง 2 เท่า จึงช่วยให้น้ำมันที ทรี มีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสต่างๆ ได้เป็นอ่ย่างดี

 

Angela E, Sadlon ND, Immune-Modifying and Antimicrobial Effects of Eucalyptus Oil and Simple Inhalation Devices. Alternative Medicine Review 2010;15:33-47.