ที ทรี ออยล์ กำจัดเชื้อไวรัสด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ – activepolar
Swift Secrets Of Dating Sites Explained
September 21, 2018
Company Profit rapid an for Depth Anaylsis on What precisely Works along with What Isn’t going to
September 22, 2018

หลายครั้งที่เราหายใจเอาเชื้อไวรัสในอากาศเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเชื้อไวรัสนี้เองที่เป็นต้นเหตุของไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด และโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจอื่นๆมากมาย

ที ทรี ออยล์ กำจัดเชื้อไวรัสด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

    ล่าสุดมีการวิจัยค้นพบประสิทธิภาพของที ทรี ออยล์กับการกำจัดไวรัสในสถานที่ที่มีคนอยู่อย่างแออัด หรือมีอากาศถ่ายเทไม่ดี หากจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้ที่มีอาการป่วย ก็ย่อมมีโอกาสหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสในอากาศเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

► เชื้อไวรัส เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ก่อโรคแก่มนุษย์ เช่นเดียวกับเชื้อแบคทีเรีย แต่แตกต่างกันตรงที่เชื้อไวรัสแทบจะไม่มียารักษา การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการรักษาแบบประคับประคอง เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันพร้อมในการจัดการเชื้อไวรัสดังกล่าวเอง ล่าสุดมีงานวิจัยพบประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสของน้ำมันทีทรีธรรมชาติ พบว่า น้ำมันทีทรี พืชพื้นเมืองของออสเตรเลีย ที่มีสารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม terpenes เช่น 4-Terpineol, Terpinene ล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส (Viral replication) โดยพบว่าสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ถึง 96% นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมันทีทรี มีความสามารถในการจับกับเซลล์ของเชื้อ (Affinity of cell binding)ได้ดีกว่าน้ำมันอื่นๆถึง 2 เท่า จึงช่วยให้น้ำมันที ทรี มีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสต่างๆ ได้เป็นอ่ย่างดี

 

Angela E, Sadlon ND, Immune-Modifying and Antimicrobial Effects of Eucalyptus Oil and Simple Inhalation Devices. Alternative Medicine Review 2010;15:33-47.