น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ – activepolar
ใหม่…นักวิจัยค้นพบน้ำมันยูคาลิปตัสช่วยกำจัดเชื้อราในอากาศต้นเหตุของภูมิแพ้
กันยายน 24, 2018
น้ำมันยูคาลิปตัสผสมน้ำมัน ทีทรีจากธรรมชาติช่วยบรรเทา อาการภูมิแพ้ หอบหืด
กันยายน 24, 2018

คุณภาพการนอนหลับ มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้น หลายคนจึงแสวงหาสารพัดวิธีที่ช่วยให้หลับได้ดียาวนานอย่างต่อเนื่อง

 น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ ช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ

คุณภาพการนอนหลับ (Quality of sleep) มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใช้ชีวิตในวันรุ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเรียนและวัยทำงาน อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอีกด้วย หลายคนจึงพยายามหาสารพัดวิธีที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น คุณภาพของการนอนหลับโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะวัดจากความรู้สึก เช่น รู้สึกว่าหลับได้ดี หลับได้ลึก หรือรู้สึกสดชื่นเมื่อยามตื่น ซึ่งหลายๆวิธีที่เรามักเลือกใช้คือการปรับบรรยากาศภายในห้องนอนด้วยน้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆ โดยกลิ่นที่นิยมใช้ก็มักจะให้กลิ่นในแนวผ่อนคลาย หรือรีแลกซ์ เช่น ลาเวนเดอร์, โอเชียน, มะลิ หรือ ยูคาลิปตัส เป็นต้น

► ในงานวิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยกับการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ (Quality of Sleep) โดยทดสอบพยาบาล 60 คนที่สุขภาพดี โดยให้สูดดมน้ำมันหอมระเหย 3 นาที ก่อนเข้านอน และวาง aroma stone ห่างจากศีรษะ 30 เซนติเมตร ประเมินผลโดยทดสอบที่วันที่ 1 2 และ 3 โดยทดสอบคุณภาพการนอน (Quality of sleep : QOS), ระดับการนอน (Verran & Synder-lalpern : VSH sleep scale), จำนวนการตื่นระหว่างคืน (Number of awakenings : NoA) ด้วยการวัด Actigraph ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพการนอนของกลุ่มที่สูดดมน้ำมันหอมระเหยมีคุณภาพการนอนดีกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้สูดดม  นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนการตื่นระหว่างคืน (Number of awakenging) ของกลุ่มที่สูดดมน้ำมันหอมระเหยให้ผลแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้สูดดม โดยเมื่อสูดดมน้ำมันหอมระเหยจะช่วยให้ตื่นกลางดึกลดลงและเห็นผลแตกต่างทางสถิติหลังจากใช้ต่อเนื่อง 3 วัน ขึ้นไป


Kim W, Hur MH, Inhalation Effects of Aroma Essential Oil on Quality of Sleep for Shift Nurses after Night Work, J Korean Acad Nurs, 2016 Dec; 46(6): 769-779.