ฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส – activepolar
ฤทธิ์กำจัดเชื้อรา
ตุลาคม 10, 2018

► เชื้อไวรัส (Virus) คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่า โดยเชื้อไวรัสมีขนาดเล็กกว่าเชื้อแบคทีเรียหลายเท่าตัว หากต้องการมองเห็นตัวไวรัสจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Electron microscope) ที่มีกำลังขยายกว่าแสนเท่าจึงจะมองเห็นตัวไวรัสได้


ฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส ( Antiviral)
โดย ศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยขนาดที่เล็กของไวรัสและเบามาก จึงฟุ้งกระจายจนสามารถติดต่อผ่านอากาศได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไวรัสในอากาศเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และ RSV (Respiratory Syncytial Virus) ที่หลายคนหวาดกลัว

 

 

► ล่าสุดมีงานวิจัยจากภาควิชา Pathology & Laboratory Medicine มหาวิทยาลัยบริติส โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา พบว่า ไอระเหยของน้ำมันยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) หลังจากสัมผัสเพียง 10 นาที โดยออกฤทธิ์ได้ดีกว่าน้ำมันหอมระเหยอื่นๆ เช่น น้ำมันเจอร์เรเนี่ยม (Geranium), น้ำมันอบเชยเทศ (Cinnamonum zeylanicum) และน้ำมันตะไคร้ (Cymbopogon flexuosus) นักวิจัยสรุปว่าไอระเหยของน้ำมันยูคาลิปตัสมีประโยชน์มากในการกำจัดเชื้อไวรัสไข้ใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่าไอระเหย  (Vapor phase) ของน้ำมันยูคาลิปตัส ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อก่อโรคต่างๆ ได้ดีกว่าในรูปแบบของน้ำมัน (Liquid phase) อาจเป็นผลจากการยับยั้งโปรตีนของเชื้อไวรัสที่ชื่อ HA (Hemagglutinin) และ NA (Neuraminidase) จึงทำให้เชื้อไวรัสตายในที่สุด


 

 

► จากผลการทดสอบฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัสของ Activ Polar โดยศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า Activ Polar มีประสิทธิภาพสูงในการออกฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส Influenza Virus (H1N1) ได้ทันทีภายในเวลา 1 นาที นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอื่นๆ อย่าง Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli และ Proteus mirabilis ทันทีภายใน 1 นาที เช่นกัน

Reference : Vimalanathan S, Hudson J, Anti-influenza virus activity of essential oils and vapors. American Journal of Essential Oils and Natural Product s 2014; 2(1): 47-53.