ฤทธิ์กำจัดเชื้อรา – activepolar
น้ำมันยูคาลิปตัสและทีทรีออยล์ กำจัดเชื้อโรคร้ายด้วยธรรมชาติ
กันยายน 26, 2018
ฤทธิ์กำจัดเชื้อไวรัส
ตุลาคม 10, 2018

►เชื้อราเจริญเติบโตอยู่ในอากาศรอบตัว เช่น เชื้อรา Candida albicans และ Aspergillus niger  ที่เรามักจะหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัว เชื้อราดังกล่าวเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาโรคทางเดินหายใจอย่าง ภูมิแพ้ หอบหืด ได้


ฤทธิ์การกำจัดเชื้อรา ( Antifungals )  โดย ศูนย์วิจัย NOVA Research Center

สภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ภายในอาคารมากขึ้นเรื่อยๆ อีกหนึ่งสิ่งที่เรามักคาดไม่ถึงคือ “เชื้อราในอากาศ” ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาอย่างมากมาย สปอร์ของเชื้อราที่สามารถปลิวไปได้ไกลในอากาศ เมื่อสปอร์ของเชื้อราไปตกที่ใด แม้มีความชื้นไม่มากนักก็สามารถเจริญต่อได้ โดยเรามักพบ เชื้อราที่แผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศ, ขอบหน้าต่างประตู, ฝาผนัง, พรมปูพื้น, โซฟา เป็นต้น นอกจากสปอร์แล้ว เชื้อรายังสามารถปล่อยสารพิษและกลิ่นที่ทำให้รู้สึกปวดหัว, ระคายเคืองจมูก, คัดจมูกและคลื่นไส้ ตัวอย่างเชื้อราที่พบบ่อย เช่น Candida albicans และ Aspergillus niger  ที่เรามักจะหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัว เชื้อราดังกล่าวเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ โดยกระตุ้นปฏิกิริยาภูมิแพ้ให้กำเริบ รวมถึงในบางรายก็อาจทำให้หอบหืดกำเริบได้เช่นกัน


► ศูนย์วิจัย NOVA Research Center ได้ทดสอบฤทธิ์กำจัดเชื้อราของ Activ Polar โดยมีการทดสอบทั้งในหลอดทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อราในอากาศ โดยในการทดสอบแรก เป็นการทดสอบในหลอดทดลองพบว่า Activ Polar ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อราทั้ง Candida albicans และ Aspergillus niger   ทันทีภายใน 1 นาที

► และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อราในอากาศ โดยใช้การทดสอบแบบ Air Test ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารผลิตยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานยุโรป GMP PIC/S โดยในการทดสอบจะทำภายในห้องปิดขนาด 3×4 เมตร และแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกวางถาดอาหารเลี้ยงเชื้อรา (Agar plate) จำนวน 5 ถาด กระจายตามมุมห้องและกลางห้อง  เปิดฝาถาดแล้วปิดห้องทิ้งไว้ 15 นาที เมื่อครบเวลาให้ปิดฝาถาดแล้วนำถาดอาหารเลี้ยงเชื้อออกมาจากห้อง แล้วจึงทดสอบครั้งที่ 2 ภายในห้องเดียวกัน โดยครั้งนี้ฉีดพ่น Activ Polar ในอากาศ แล้วเปิดฝาถาดอาหารเลี้ยงเชื้อรา ปิดห้องไว้นาน 15 นาที ด้วยวิธีการเดียวกัน จากนั้นนำถาดอาหารเลี้ยงเชื้อไปบ่มในตู้เพาะเชื้อนาน 24 ชั่วโมง แล้วนับจำนวนเชื้อราเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่ม


►ผลการทดสอบพบว่า Activ Polar มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อราได้จริง โดยช่วยลดปริมาณเชื้อราในอากาศได้อย่างชัดเจนสูงถึง 95%