การกำจัดเชื้อแบคทีเรีย – activepolar
กันยายน 14, 2018

ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดยศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

► เชื้อแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่แม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่กลับก่อโรคร้ายแรง ที่สำคัญแพร่กระจายได้ง่ายดายในอากาศ เพียงแค่ไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ฤทธิ์การกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ( Antibacterials ) โดย ศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)
กันยายน 14, 2018

ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดย ศูนย์วิจัย NOVA Research Center

► แบคทีเรียในอากาศเป็นอีกสาเหตุของปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด เป็นต้น มีงานวิจัยค้นพบประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์การกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ( Antibacterials ) โดย ศูนย์วิจัย NOVA Research Center (เพิ่มเติม…)