การกำจัดเชื้อไวรัส – activepolar
ตุลาคม 10, 2018

ฤทธิ์กำจัดเชื้อรา

►เชื้อราเจริญเติบโตอยู่ในอากาศรอบตัว เช่น เชื้อรา Candida albicans และ Aspergillus niger  ที่เรามักจะหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัว เชื้อราดังกล่าวเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาโรคทางเดินหายใจอย่าง ภูมิแพ้ หอบหืด ได้ ฤทธิ์การกำจัดเชื้อรา ( Antifungals )  โดย ศูนย์วิจัย NOVA Research Center (เพิ่มเติม…)