คำถาม – activepolar
1Activ Polar เหมาะกับใคร
เหมาะกับทุกคนภายในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กวัยเรียนและผู้ที่เป็ นภูมิแพ้ หอบหืด หรือป่วยบ่อยๆ
2Activ Polar ใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
สามารถใช้ในห้องนอนของเด็กเล็กได้ โดยควรฉีดพ่น แล้วปิดห้องทิ้งไว้ 15 นาที
3Activ Polar มีส่วนประกอบของสารเคมีหรือไม่
Activ Polar เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนประกอบของเคมี
4Activ Polar เป็นสารสกัดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่
Activ Polar มีความปลอดภัยสูง เพราะเป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติ ทั้งยังผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์จากมหาวิ ทยาลัยจุฬาลงกรณ์
5ใครบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง Activ Polar
ผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยูคาลิปตัสออยล์ และทีทรีออยล์